Implantologia

Czym są implanty stomatologiczne?

Implanty

Implant stomatologiczny to nic innego jak tytanowy wkręt małych rozmiarów, umieszczany na stałe w kości szczęki lub żuchwy. Implanty są sztucznymi korzeniami i często mylnie są przez pacjentów utożsamiane z zębami. Zrobione są najczęściej z tytanu. Innym tworzywem jest Roxilid składający ze stopu tytanu i tlenku cyrkonu. Zastosowanie tak specyficznych materiałów jest kluczowe z dwóch najważniejszych czynników. Po pierwsze: tytan jest biozgodny, przez co Pacjent uniknie jakichkolwiek problemów związanych z reakcjami alergicznymi. Po drugie, jest to niezwykle wytrzymały materiał, przez co implant kapitalnie spisuje się, jako sztuczny korzeń i staje się silną bazą umocowania korony protetycznej lub innego rozwiązania protetycznego.

Konsekwencje braku uzębienia

 • Wyraźne problemy z rozdrabnianiem pokarmów
 • Problemy z mówieniem
 • Stopniowo postępujące zaburzenie estetyki twarzy
 • Nasilające się bóle głowy
 • Zmniejszona pewność siebie

Zobacz w jaki sposób możesz rozwiązać te problemy

Impanty

Zalety implantów zębowych

 • Korona na implancie jest najskuteczniejszym typem uzupełnienia brakującego zęba
 • Implant uniemożliwia postępowanie resorpcji, czyli zaniku kości w miejscu ubytku
 • Wytrzymałość implantu zębowego jest niezwykle wysoka, dzięki czemu może on służyć przez lata
 • Implanty są niewidoczne pod linią dziąsła
 • Doskonale odtwarzają naturalny element zęba jakim jest korzeń
 • Wprowadzanie ich w strukturę kości jest bezbolesne.

Jak wygląda proces implantacji?

1

1. Proces wszczepiania implantu stomatologicznego zwykle zamyka się w około 3-4 wizytach w gabinecie czy klinice stomatologicznej. Podczas pierwszej z nich odbywa się konsultacja na której są omawiane potrzeby Pacjenta, oraz dokonywana jest wstępna ocena istniejących warunków implan-tologicznych w jamie ustnej Pacjenta. W obecnych czasach niezbędnym narzędziem jest tomografia komputerowa CBCT wykonywana w celu oceny podłoża kostnego i zaplanowania prawidłowej pozycji implantu w korelacji z przyszła pracą protetyczną.

2

2. Następnie przeprowadza się zabieg implantacji według ściśle określonych procedur. Obecnie powszechnie stosowanym w Orłowska Dental Clinic rozwiązaniem jest implantacja przy użyciu specjalnych indywidualnie drukowanych w technologii 3D szablonów chirurgicznych. Umożliwiają one bardzo precyzyjne osadzenie implantów we wcześniej zaplanowanym położeniu.

W trosce o Pacjenta i prawidłowe gojenie Pacjent otrzymuje pisemne wskazania postępowania pozabiegowego oraz jest umawiany na wizytę kontrolną.

3

3. Po odpowiednim czasie - w zależności o d zastosowanego protokołu wykonywana jest czasowa lub ostateczna praca protetyczna. W Orłowska Dental Clinic często wykorzystujemy technologię CEREC. Cyfrowego skanu i cyfrowej obróbki ceramiki stomatologicznej. W wielu przypadkach jesteśmy w stanie wykonać koronę protetyczną na implancie w ciągu jednego dnia.

Kto przeprowadza zabieg wszczepienia implantu w Orłowska Dental Clinic?

Lekarz stomatolog, implantolog. Właściciel i dyrektor medyczny Orłowska Dental Clinic. Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku w 1997 roku. Jest aktywnym członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, członkiem ICOI, DGOI. W 2010 roku ukończył prestiżowe Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Od 2013 roku certyfikowany implantolog ICOI, DGOI, PSI. W 2015 roku otrzymał tytuł Ekspert ds.Implantologii Stomatologicznej PSI, Expert in Oral Implantology DGOI, oraz Diplomate in Oral Implantology ICOI.

gabinet

W 2015 roku wyposażył swoją Klinikę w system cyfrowego projektowania i wytwarzania uzupełnień ceramicznych CAD-CAM CEREC. Autor artykułów z zakresu implantologii i stomatologii zacho-wawczej. Dwukrotnie wyróżniony w Ogólnopolskim Plebiscycie Laur Pacjenta.

Od 2017 jest członkiem światowej organizacji ITI — Międzynarodowego Zespołu ds. Implantologii. Skupia ona około 14 tysięcy członków w 101 krajach, w tym 950 wykładowców z 55 krajów. Jest największą tego typu organizacją na świecie i funkcjonuje już od 1980 roku. To jedna z najwięk-szych niezależnych organizacji akademickich. Celem stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy w zakresie implantologii na podstawie solidnych dowodów naukowych. ITI skupia swoją uwagę na ciągłym kształceniu, ulepszaniu standardów metod leczenia, umiejętności oceny ryzyka oraz kon-troli jakości w celu zapewnienia wiarygodnych wyników.

Wśród licznych aktywności organizacji ITI wyróżnia się:

Wydawanie ITI Treatment Guide - przewodników wyznaczających standardy leczenia im-plantologicznego. Organizowanie światowych i krajowych konferencji implantologicznych.
Fundowanie stypendiów i nagród naukowych.
Tworzenie i wspieranie lokalnych społeczności stomatologów - ITI Study Clubs.

Więcej informacji na temat ITI oraz światowych aktywności:

Nowoczesne znieczulenie

W trakcie leczenia implantologicznego będącego z natury działaniem chirurgicznym stosujemy znieczulenie miejscowe, znane z innych zabiegów stomatologii i chirurgii stomatologicznej. Po jego podaniu przed rozpoczęciem zabiegu implantacja staje się w większości zupełnie bezbolesna. Nale-ży jednak pamiętać, że znieczulenie może działać w zróżnicowany sposób na każdego z pacjen-tów. Jest to spowodowane tym, że ludzie mają różną pobudliwość bólową, a zatem inaczej reagują na bodźce.

znieczulenie
technologia

technologia

Na codzień korzystamy z technologi cyfrowej CAD/CAM. Jest ona stosowana w dziedzinie stoma-tologii jaką jest protetyka a także przy wytwarzaniu nadbudów protetycznych na implantach.

Inne technologie wspomagające proces planowania implantologicznego to:

 • Tomografia komputerowa CBCT
 • Fotografia cyfrowa,
 • Cyfrowa nawigacja komputerowa; umożliwia nałożenie na siebie cyfrowego podłoża protetycznego i skanów tomografii komputerowej tegoż podłoża. Pozwala to na zaplanowanie właściwej pozycji implantów, a w dalsze kolejności, przy użyciu druku 3D wyprodukowanie szablonów chi-rurgicznych do precyzyjnego opracowania łoża pod implanty i ich ostateczne umieszczenie.
Kobieta

Jakie braki można uzupełnić za pomocą implantów?

Dzięki implantom możliwe jest uzupełnienie:
Ikona - implanty
Braku pojedynczego zęba
Ikona - implanty
Braków kilku zębów
Ikona - implanty
Braku wszystkich zębów
Ikona - implanty
W Orłowska Dental Clinic przeprowadzamy także zabiegi All on 4. Polegają ono na uzupełnieniu implantami zębów w szczęce lub żuchwie. Uzupełnienia oparte są na czterech wszczepach, z czego dwa z nich ustawione są ukośnie.
Umów wizytę!

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu umówienia wizyty

Sprawdź ceny!

Implantologia

konsultacja implantologiczna220 PLN
wszczepienie implantu2700 do 3200 PLN
korona ceramiczna CADCAM2500 PLN
łącznik indywidualny hybrydowy1200 PLN
łącznik indywidualny tytanowy650 PLN
podniesienie zatoki (cena z biomateriałem)2000-5000 PLN
odbudowa kości (cena z biomateriałem)od 1500 PLN

metamorfozy

Prezentujemy zdjęcia po metamorfozie. Jeśli chcesz zobaczyc zdjęcie przed metamorfozą, kliknij na boks po prawej stronie!

Zobacz nastepne metamorfozy

Dlaczego warto wybrać
implanty w Orłowska Dental Clinic

Cechujemy się niezwykle elastycznym podejściem, przez co każdy pacjent i każdy plan leczenia opierający się o implantologię jest traktowany w indywidualny sposób. Korzystamy ze spraw-dzonych technologii dzięki czemu oferujemy naszym Pacjentom najlepsze z możliwych rozwią-zań zaspakajających potrzeby funkcjonalności i estetyki uzębienia

Na każdym etapie leczenia implantologicznego, nad pacjentami Orłowska Dental Clinic czuwa niezwykle wykwalifikowany i przyjazny personel. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie maksy-malnego komfortu pacjenta przed, w czasie i po zabiegu.

Najczęściej zadawane pytania

strzałka

Jakie są przeciwwskazania do założenia implantu?

Przeciwskazania możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: zły stan zdrowia, zaburzenia procesów gojenia, nieuregulowana cukrzyca, choroba alko-holowa, choroba psychiczna, poważne zaburzenia gospodarki mineralnej czy też zaburzenia krzep-nięcia krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania miejscowe to mowa tutaj o znacznym zaniku wyrostka kostnego, choć niejednokrotnie zabiegi regeneracyjne bądź zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalają rozwiązać szereg problemów wynikających z zaistniałej sytuacji.

strzałka

Czy wszczepienie implantu boli?

Przeciwskazania możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: zły stan zdrowia, zaburzenia procesów gojenia, nieuregulowana cukrzyca, choroba alko-holowa, choroba psychiczna, poważne zaburzenia gospodarki mineralnej czy też zaburzenia krzep-nięcia krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania miejscowe to mowa tutaj o znacznym zaniku wyrostka kostnego, choć niejednokrotnie zabiegi regeneracyjne bądź zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalają rozwiązać szereg problemów wynikających z zaistniałej sytuacji.

strzałka

Ile trwa zabieg wszczepienia implantu?

Przeciwskazania możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: zły stan zdrowia, zaburzenia procesów gojenia, nieuregulowana cukrzyca, choroba alko-holowa, choroba psychiczna, poważne zaburzenia gospodarki mineralnej czy też zaburzenia krzep-nięcia krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania miejscowe to mowa tutaj o znacznym zaniku wyrostka kostnego, choć niejednokrotnie zabiegi regeneracyjne bądź zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalają rozwiązać szereg problemów wynikających z zaistniałej sytuacji.

strzałka

Jak przygotować się do wszczepienia implantu?

Przeciwskazania możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: zły stan zdrowia, zaburzenia procesów gojenia, nieuregulowana cukrzyca, choroba alko-holowa, choroba psychiczna, poważne zaburzenia gospodarki mineralnej czy też zaburzenia krzep-nięcia krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania miejscowe to mowa tutaj o znacznym zaniku wyrostka kostnego, choć niejednokrotnie zabiegi regeneracyjne bądź zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalają rozwiązać szereg problemów wynikających z zaistniałej sytuacji.

strzałka

Jak dbać o uzupełnienia oparte na implantach?

Przeciwskazania możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: zły stan zdrowia, zaburzenia procesów gojenia, nieuregulowana cukrzyca, choroba alko-holowa, choroba psychiczna, poważne zaburzenia gospodarki mineralnej czy też zaburzenia krzep-nięcia krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania miejscowe to mowa tutaj o znacznym zaniku wyrostka kostnego, choć niejednokrotnie zabiegi regeneracyjne bądź zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalają rozwiązać szereg problemów wynikających z zaistniałej sytuacji.

Umów się na wizytę!

sprawdź dostępność terminu

  Cerec protetyka 3d

  gabinet stomatologiczny W trosce o komfort i czas naszych Pacjentów jako pierwsi w Gdyni wyposażyliśmy naszą Klinikę w Orłowie w ultranowoczesny system CEREC CAD CAM niemieckiej firmy Sirona. System ten umożliwia komputerowe projektowanie i wykonywanie pełnoceramicznych prac protetycznych w Klinice już na jednej wizycie.

  Stomatologia

  pani stomatolog ORŁOWSKA DENTAL CLINIC zapewnia Pacjentom komfort i przyjazną atmosferę. Staramy się
  sprostać wszelkim oczekiwaniom naszych
  Pacjentów. Opieka nad Pacjentem jest
  naszym priorytetem.

  Zadzwoń do nas