Implantologia

Czym są implanty stomatologiczne?

Implanty

Implant stomatologiczny to nic innego jak tytanowy wkręt małych rozmiarów, umieszczany na stałe w kości szczęki lub żuchwy. Implanty są sztucznymi korzeniami i często mylnie są przez pacjentów utożsamiane z zębami. Zrobione są najczęściej z tytanu. Innym tworzywem jest Roxilid składający ze stopu tytanu i tlenku cyrkonu. Zastosowanie tak specyficznych materiałów jest kluczowe z dwóch najważniejszych czynników. Po pierwsze: tytan jest biozgodny, przez co Pacjent uniknie jakichkolwiek problemów związanych z reakcjami alergicznymi. Po drugie, jest to niezwykle wytrzymały materiał, przez co implant kapitalnie spisuje się, jako sztuczny korzeń i staje się silną bazą umocowania korony protetycznej lub innego rozwiązania protetycznego.

Konsekwencje braku uzębienia

 • Wyraźne problemy z rozdrabnianiem pokarmów
 • Problemy z mówieniem
 • Stopniowo postępujące zaburzenie estetyki twarzy
 • Nasilające się bóle głowy
 • Zmniejszona pewność siebie

Zobacz w jaki sposób możesz rozwiązać te problemy

Impanty

Zalety implantów zębowych

 • Korona na implancie jest najskuteczniejszym typem uzupełnienia brakującego zęba
 • Implant uniemożliwia postępowanie resorpcji, czyli zaniku kości w miejscu ubytku
 • Wytrzymałość implantu zębowego jest niezwykle wysoka, dzięki czemu może on służyć przez lata
 • Implanty są niewidoczne pod linią dziąsła
 • Doskonale odtwarzają naturalny element zęba jakim jest korzeń
 • Wprowadzanie ich w strukturę kości jest bezbolesne.

Jak wygląda proces implantacji?

1

1. Proces wszczepiania implantu stomatologicznego zwykle zamyka się w około 3-4 wizytach w gabinecie czy klinice stomatologicznej. Podczas pierwszej z nich odbywa się konsultacja na której są omawiane potrzeby Pacjenta, oraz dokonywana jest wstępna ocena istniejących warunków implan-tologicznych w jamie ustnej Pacjenta. W obecnych czasach niezbędnym narzędziem jest tomografia komputerowa CBCT wykonywana w celu oceny podłoża kostnego i zaplanowania prawidłowej pozycji implantu w korelacji z przyszła pracą protetyczną.

2

2. Następnie przeprowadza się zabieg implantacji według ściśle określonych procedur. Obecnie powszechnie stosowanym w Orłowska Dental Clinic rozwiązaniem jest implantacja przy użyciu specjalnych indywidualnie drukowanych w technologii 3D szablonów chirurgicznych. Umożliwiają one bardzo precyzyjne osadzenie implantów we wcześniej zaplanowanym położeniu.

W trosce o Pacjenta i prawidłowe gojenie Pacjent otrzymuje pisemne wskazania postępowania pozabiegowego oraz jest umawiany na wizytę kontrolną.

3

3. Po odpowiednim czasie - w zależności o d zastosowanego protokołu wykonywana jest czasowa lub ostateczna praca protetyczna. W Orłowska Dental Clinic często wykorzystujemy technologię CEREC. Cyfrowego skanu i cyfrowej obróbki ceramiki stomatologicznej. W wielu przypadkach jesteśmy w stanie wykonać koronę protetyczną na implancie w ciągu jednego dnia.

Kto przeprowadza zabieg wszczepienia implantu w Orłowska Dental Clinic?

Lekarz stomatolog, implantolog. Właściciel i dyrektor medyczny Orłowska Dental Clinic. Ukończył studia na Uniwersytecie Medycznym w Gdańsku w 1997 roku. Jest aktywnym członkiem Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej, członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, członkiem Polskiego Towarzystwa Stomatologii Laserowej, członkiem ICOI, DGOI. W 2010 roku ukończył prestiżowe Curriculum Implantologiczne na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Menem. Od 2013 roku certyfikowany implantolog ICOI, DGOI, PSI. W 2015 roku otrzymał tytuł Ekspert ds.Implantologii Stomatologicznej PSI, Expert in Oral Implantology DGOI, oraz Diplomate in Oral Implantology ICOI.

gabinet

W 2015 roku wyposażył swoją Klinikę w system cyfrowego projektowania i wytwarzania uzupełnień ceramicznych CAD-CAM CEREC. Autor artykułów z zakresu implantologii i stomatologii zacho-wawczej. Dwukrotnie wyróżniony w Ogólnopolskim Plebiscycie Laur Pacjenta.

Od 2017 jest członkiem światowej organizacji ITI — Międzynarodowego Zespołu ds. Implantologii. Skupia ona około 14 tysięcy członków w 101 krajach, w tym 950 wykładowców z 55 krajów. Jest największą tego typu organizacją na świecie i funkcjonuje już od 1980 roku. To jedna z najwięk-szych niezależnych organizacji akademickich. Celem stowarzyszenia jest pogłębianie wiedzy w zakresie implantologii na podstawie solidnych dowodów naukowych. ITI skupia swoją uwagę na ciągłym kształceniu, ulepszaniu standardów metod leczenia, umiejętności oceny ryzyka oraz kon-troli jakości w celu zapewnienia wiarygodnych wyników.

Wśród licznych aktywności organizacji ITI wyróżnia się:

Wydawanie ITI Treatment Guide - przewodników wyznaczających standardy leczenia im-plantologicznego. Organizowanie światowych i krajowych konferencji implantologicznych.
Fundowanie stypendiów i nagród naukowych.
Tworzenie i wspieranie lokalnych społeczności stomatologów - ITI Study Clubs.

Więcej informacji na temat ITI oraz światowych aktywności:

Nowoczesne znieczulenie

W trakcie leczenia implantologicznego będącego z natury działaniem chirurgicznym stosujemy znieczulenie miejscowe, znane z innych zabiegów stomatologii i chirurgii stomatologicznej. Po jego podaniu przed rozpoczęciem zabiegu implantacja staje się w większości zupełnie bezbolesna. Nale-ży jednak pamiętać, że znieczulenie może działać w zróżnicowany sposób na każdego z pacjen-tów. Jest to spowodowane tym, że ludzie mają różną pobudliwość bólową, a zatem inaczej reagują na bodźce.

znieczulenie
technologia

technologia

Na codzień korzystamy z technologi cyfrowej CAD/CAM. Jest ona stosowana w dziedzinie stoma-tologii jaką jest protetyka a także przy wytwarzaniu nadbudów protetycznych na implantach.

Inne technologie wspomagające proces planowania implantologicznego to:

 • Tomografia komputerowa CBCT
 • Fotografia cyfrowa,
 • Cyfrowa nawigacja komputerowa; umożliwia nałożenie na siebie cyfrowego podłoża protetycznego i skanów tomografii komputerowej tegoż podłoża. Pozwala to na zaplanowanie właściwej pozycji implantów, a w dalsze kolejności, przy użyciu druku 3D wyprodukowanie szablonów chi-rurgicznych do precyzyjnego opracowania łoża pod implanty i ich ostateczne umieszczenie.
Kobieta

Jakie braki można uzupełnić za pomocą implantów?

Dzięki implantom możliwe jest uzupełnienie:
Ikona - implanty
Braku pojedynczego zęba
Ikona - implanty
Braków kilku zębów
Ikona - implanty
Braku wszystkich zębów
Ikona - implanty
W Orłowska Dental Clinic przeprowadzamy także zabiegi All on 4. Polegają ono na uzupełnieniu implantami zębów w szczęce lub żuchwie. Uzupełnienia oparte są na czterech wszczepach, z czego dwa z nich ustawione są ukośnie.
Umów wizytę!

Zapraszamy do kontaktu z nami w celu umówienia wizyty

Sprawdź ceny!

Implantologia

konsultacja implantologiczna 100 PLN
wszczepienie implantu 2700 do 3200 PLN
korona ceramiczna CADCAM 2500 PLN
łącznik indywidualny hybrydowy 1200 PLN
łącznik indywidualny tytanowy 650 PLN
podniesienie zatoki (cena z biomateriałem) 2000-5000 PLN
odbudowa kości (cena z biomateriałem) od 1500 PLN

metamorfozy

Prezentujemy zdjęcia po metamorfozie. Jeśli chcesz zobaczyc zdjęcie przed metamorfozą, kliknij na boks po prawej stronie!

Zobacz nastepne metamorfozy

Dlaczego warto wybrać
implanty w Orłowska Dental Clinic

Cechujemy się niezwykle elastycznym podejściem, przez co każdy pacjent i każdy plan leczenia opierający się o implantologię jest traktowany w indywidualny sposób. Korzystamy ze spraw-dzonych technologii dzięki czemu oferujemy naszym Pacjentom najlepsze z możliwych rozwią-zań zaspakajających potrzeby funkcjonalności i estetyki uzębienia

Na każdym etapie leczenia implantologicznego, nad pacjentami Orłowska Dental Clinic czuwa niezwykle wykwalifikowany i przyjazny personel. Dzięki temu możliwe jest osiągnięcie maksy-malnego komfortu pacjenta przed, w czasie i po zabiegu.

Najczęściej zadawane pytania

strzałka

Jakie są przeciwwskazania do założenia implantu?

Przeciwskazania możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: zły stan zdrowia, zaburzenia procesów gojenia, nieuregulowana cukrzyca, choroba alko-holowa, choroba psychiczna, poważne zaburzenia gospodarki mineralnej czy też zaburzenia krzep-nięcia krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania miejscowe to mowa tutaj o znacznym zaniku wyrostka kostnego, choć niejednokrotnie zabiegi regeneracyjne bądź zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalają rozwiązać szereg problemów wynikających z zaistniałej sytuacji.

strzałka

Czy wszczepienie implantu boli?

Przeciwskazania możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: zły stan zdrowia, zaburzenia procesów gojenia, nieuregulowana cukrzyca, choroba alko-holowa, choroba psychiczna, poważne zaburzenia gospodarki mineralnej czy też zaburzenia krzep-nięcia krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania miejscowe to mowa tutaj o znacznym zaniku wyrostka kostnego, choć niejednokrotnie zabiegi regeneracyjne bądź zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalają rozwiązać szereg problemów wynikających z zaistniałej sytuacji.

strzałka

Ile trwa zabieg wszczepienia implantu?

Przeciwskazania możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: zły stan zdrowia, zaburzenia procesów gojenia, nieuregulowana cukrzyca, choroba alko-holowa, choroba psychiczna, poważne zaburzenia gospodarki mineralnej czy też zaburzenia krzep-nięcia krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania miejscowe to mowa tutaj o znacznym zaniku wyrostka kostnego, choć niejednokrotnie zabiegi regeneracyjne bądź zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalają rozwiązać szereg problemów wynikających z zaistniałej sytuacji.

strzałka

Jak przygotować się do wszczepienia implantu?

Przeciwskazania możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: zły stan zdrowia, zaburzenia procesów gojenia, nieuregulowana cukrzyca, choroba alko-holowa, choroba psychiczna, poważne zaburzenia gospodarki mineralnej czy też zaburzenia krzep-nięcia krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania miejscowe to mowa tutaj o znacznym zaniku wyrostka kostnego, choć niejednokrotnie zabiegi regeneracyjne bądź zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalają rozwiązać szereg problemów wynikających z zaistniałej sytuacji.

strzałka

Jak dbać o uzupełnienia oparte na implantach?

Przeciwskazania możemy podzielić na ogólnoustrojowe i miejscowe. Do tych pierwszych możemy zaliczyć: zły stan zdrowia, zaburzenia procesów gojenia, nieuregulowana cukrzyca, choroba alko-holowa, choroba psychiczna, poważne zaburzenia gospodarki mineralnej czy też zaburzenia krzep-nięcia krwi. Jeśli chodzi o przeciwwskazania miejscowe to mowa tutaj o znacznym zaniku wyrostka kostnego, choć niejednokrotnie zabiegi regeneracyjne bądź zaawansowane procedury chirurgiczne pozwalają rozwiązać szereg problemów wynikających z zaistniałej sytuacji.

Umów się na wizytę!

sprawdź dostępność terminu

Cerec protetyka 3d

gabinet stomatologiczny W trosce o komfort i czas naszych Pacjentów jako pierwsi w Gdyni wyposażyliśmy naszą Klinikę w Orłowie w ultranowoczesny system CEREC CAD CAM niemieckiej firmy Sirona. System ten umożliwia komputerowe projektowanie i wykonywanie pełnoceramicznych prac protetycznych w Klinice już na jednej wizycie.

Stomatologia

pani stomatolog ORŁOWSKA DENTAL CLINIC zapewnia Pacjentom komfort i przyjazną atmosferę. Staramy się
sprostać wszelkim oczekiwaniom naszych
Pacjentów. Opieka nad Pacjentem jest
naszym priorytetem.

Zadzwoń do nas